Sau hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ, giới nghiêm kéo dài tới lễ nhậm chức ông Biden

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đối đầu với cảnh sát chống bạo động bên ngoài tòa nhà Điện Capitol ngày 6.1.2021 tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đối đầu với cảnh sát chống bạo động bên ngoài tòa nhà Điện Capitol ngày 6.1.2021 tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đối đầu với cảnh sát chống bạo động bên ngoài tòa nhà Điện Capitol ngày 6.1.2021 tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top