Sau hàng trăm năm, Anh vui mừng đón nhận con cò trắng con hoang dã đầu tiên

Sau nhiều thế kỷ, Anh vui mừng đón nhận con cò trắng hoang dã đầu tiên. Ảnh:Brad Albrecht
Sau nhiều thế kỷ, Anh vui mừng đón nhận con cò trắng hoang dã đầu tiên. Ảnh:Brad Albrecht
Sau nhiều thế kỷ, Anh vui mừng đón nhận con cò trắng hoang dã đầu tiên. Ảnh:Brad Albrecht
Lên top