Sau công bố sốc về kho hạt nhân Iran, IAEA sắp thanh sát cơ sở 2

IAEA sắp thanh sát cơ sở hạt nhân Iran thứ 2 vào cuối tháng 9. Ảnh: Getty Images
IAEA sắp thanh sát cơ sở hạt nhân Iran thứ 2 vào cuối tháng 9. Ảnh: Getty Images
IAEA sắp thanh sát cơ sở hạt nhân Iran thứ 2 vào cuối tháng 9. Ảnh: Getty Images
Lên top