Sau cháy rừng, Australia tiếp tục gồng mình chống lũ lụt

Sau cháy rừng, Australia lại tiếp tục đối mặt với lũ lụt. Ảnh: AFP
Sau cháy rừng, Australia lại tiếp tục đối mặt với lũ lụt. Ảnh: AFP
Sau cháy rừng, Australia lại tiếp tục đối mặt với lũ lụt. Ảnh: AFP
Lên top