Sau Brexit, Anh tăng cường "rót tiền" vào thị trường tiềm năng Việt Nam

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Quốc tế Anh Greg Hands và Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng ký biên bản thỏa thuận. Ảnh: ĐSQ Anh
Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Quốc tế Anh Greg Hands và Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng ký biên bản thỏa thuận. Ảnh: ĐSQ Anh
Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Quốc tế Anh Greg Hands và Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng ký biên bản thỏa thuận. Ảnh: ĐSQ Anh