Sau Bỉ, thêm mèo ở Hong Kong bị lây COVID-19 từ chủ

Thêm một con mèo được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters.
Thêm một con mèo được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters.
Thêm một con mèo được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters.
Lên top