Sau Afghanistan và Iraq, ông Trump lệnh rút quân mới nhất

Binh sĩ Mỹ đảm bảo an ninh trong quá trình dỡ hàng và xếp hàng ở Somalia tháng 2.2020. Tổng thống Trump vừa lệnh rút hầu hết binh sĩ Mỹ khỏi Somalia vào đầu năm 2021. Ảnh: Combined Joint Task Force.
Binh sĩ Mỹ đảm bảo an ninh trong quá trình dỡ hàng và xếp hàng ở Somalia tháng 2.2020. Tổng thống Trump vừa lệnh rút hầu hết binh sĩ Mỹ khỏi Somalia vào đầu năm 2021. Ảnh: Combined Joint Task Force.
Binh sĩ Mỹ đảm bảo an ninh trong quá trình dỡ hàng và xếp hàng ở Somalia tháng 2.2020. Tổng thống Trump vừa lệnh rút hầu hết binh sĩ Mỹ khỏi Somalia vào đầu năm 2021. Ảnh: Combined Joint Task Force.
Lên top