Sau 7 năm, ông Bill Gates "vê lốc" cũng đã nhận nút vàng từ Youtube

Ảnh: Fox Business
Ảnh: Fox Business
Ảnh: Fox Business
Lên top