Sau 1 tháng tại nhiệm, Tổng thống Joe Biden đối mặt khó khăn mới

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top