Sát thủ Biệt đội Tử thần của ông Duterte phản đòn đấu tố tổng thống