Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sát thủ Biệt đội Tử thần của ông Duterte phản đòn đấu tố tổng thống