Sạt lở đất ở Indonesia: Số người chết tăng lên 119

Sạt lở đất ở miền Đông Indonesia cướp đi sinh mạng của ít nhất 119 người. Ảnh: AFP
Sạt lở đất ở miền Đông Indonesia cướp đi sinh mạng của ít nhất 119 người. Ảnh: AFP
Sạt lở đất ở miền Đông Indonesia cướp đi sinh mạng của ít nhất 119 người. Ảnh: AFP
Lên top