SARS-CoV-2 trú trong mắt một bệnh nhân khá lâu dù dịch mũi đã âm tính

Lên top