SARS-CoV-2 tồn tại trên da người hơn 9 giờ

SARS-CoV-2 bất hoạt trong 15 giây, do đó mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 bất hoạt trong 15 giây, do đó mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 bất hoạt trong 15 giây, do đó mọi người nên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Ảnh: AFP
Lên top