SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở Pháp trước khi công bố ca nhiễm đầu tiên

SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở Pháp sớm hơn 1 tháng so với thời điểm công bố ca nhiễm đầu tiên ở quốc gia này. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở Pháp sớm hơn 1 tháng so với thời điểm công bố ca nhiễm đầu tiên ở quốc gia này. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở Pháp sớm hơn 1 tháng so với thời điểm công bố ca nhiễm đầu tiên ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Lên top