SARS-CoV-2 có thể tiếp tục đột biến ngay cả khi có vaccine

SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục đột biến ngay cả khi có sẵn vaccine. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục đột biến ngay cả khi có sẵn vaccine. Ảnh: AFP
SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục đột biến ngay cả khi có sẵn vaccine. Ảnh: AFP
Lên top