Sắp xảy ra trận mưa sao băng Perseid cực đại đẹp nhất trong năm

Hình ảnh chụp mưa sao băng Perseid cùng với cực quang vào ngày 10.8.2018 ở Saskatchewan. Ảnh: Getty
Hình ảnh chụp mưa sao băng Perseid cùng với cực quang vào ngày 10.8.2018 ở Saskatchewan. Ảnh: Getty
Hình ảnh chụp mưa sao băng Perseid cùng với cực quang vào ngày 10.8.2018 ở Saskatchewan. Ảnh: Getty
Lên top