Sập sàn giao dịch chứng khoán Indonesia, 75 người bị thương

Hiện trường vụ sập Sàn Giao dịch Chứng khoán Indonesia. Ảnh: AP
Hiện trường vụ sập Sàn Giao dịch Chứng khoán Indonesia. Ảnh: AP
Hiện trường vụ sập Sàn Giao dịch Chứng khoán Indonesia. Ảnh: AP
Lên top