Sập mỏ than ở Trung Quốc, chỉ còn 1 người sống sót

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ sập mỏ than ở huyện Kỳ Châu, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ sập mỏ than ở huyện Kỳ Châu, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ sập mỏ than ở huyện Kỳ Châu, Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top