Sắp có siêu trăng giun kỳ thú đầu tiên của năm 2021

Trăng giun cuối tuần này là siêu trăng đầu tiên của năm 2021. Ảnh: AFP/Getty.
Trăng giun cuối tuần này là siêu trăng đầu tiên của năm 2021. Ảnh: AFP/Getty.
Trăng giun cuối tuần này là siêu trăng đầu tiên của năm 2021. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top