Sắp có giải pháp tổng thể giúp dập các đám cháy rừng Amazon

Nhiều khu vực trong rừng Amazon đã bị cháy trơ trụi. Ảnh: WWF
Nhiều khu vực trong rừng Amazon đã bị cháy trơ trụi. Ảnh: WWF
Nhiều khu vực trong rừng Amazon đã bị cháy trơ trụi. Ảnh: WWF
Lên top