Sao Thổ có thể được nhìn thấy bằng mắt thường vào tuần tới

Sao Thổ. Ảnh: AFP
Sao Thổ. Ảnh: AFP
Sao Thổ. Ảnh: AFP
Lên top