Sao Thiên Vương phát ra tín hiệu kỳ lạ

Các quan sát cho thấy sao Thiên Vương đang phát ra tia X. Ảnh: AFP
Các quan sát cho thấy sao Thiên Vương đang phát ra tia X. Ảnh: AFP
Các quan sát cho thấy sao Thiên Vương đang phát ra tia X. Ảnh: AFP
Lên top