Sao chổi "quái vật" đang lao về phía Mặt trời lớn hơn vệ tinh sao Hỏa

Sao chổi Bernardinelli-Bernstein. Ảnh: NOIRLab
Sao chổi Bernardinelli-Bernstein. Ảnh: NOIRLab
Sao chổi Bernardinelli-Bernstein. Ảnh: NOIRLab
Lên top