Sao chổi cực sáng tiến gần Trái đất có lượng cồn cao, nguồn nhiệt bí ẩn

Sao chổi 46P/Wirtanen tiếp cận gần Trái đất nhất vào ngày 16.12.2018. Ảnh: NASA
Sao chổi 46P/Wirtanen tiếp cận gần Trái đất nhất vào ngày 16.12.2018. Ảnh: NASA
Sao chổi 46P/Wirtanen tiếp cận gần Trái đất nhất vào ngày 16.12.2018. Ảnh: NASA
Lên top