Sao băng phát nổ rung chuyển bầu trời Mỹ với sức mạnh 200kg TNT

Sao băng phát nổ trên bầu trời Mỹ. Ảnh: NASA/Getty
Sao băng phát nổ trên bầu trời Mỹ. Ảnh: NASA/Getty
Sao băng phát nổ trên bầu trời Mỹ. Ảnh: NASA/Getty
Lên top