Sao băng bất ngờ rực sáng trời đêm Nhật Bản

Hình ảnh sao băng quan sát thấy từ Hiratsuka, Kanagawa, Nhật Bản hôm 21.8. Ảnh: Mainichi.
Hình ảnh sao băng quan sát thấy từ Hiratsuka, Kanagawa, Nhật Bản hôm 21.8. Ảnh: Mainichi.
Hình ảnh sao băng quan sát thấy từ Hiratsuka, Kanagawa, Nhật Bản hôm 21.8. Ảnh: Mainichi.
Lên top