Sáng tạo chống COVID-19: Hầm xịt thuốc khử trùng cho công nhân

Một người lao động đeo khẩu trang đi qua thiết bị phun thuốc khử trùng ở lối vào công ty tại Trùng Khánh sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: CNS/Reuters.
Một người lao động đeo khẩu trang đi qua thiết bị phun thuốc khử trùng ở lối vào công ty tại Trùng Khánh sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: CNS/Reuters.
Một người lao động đeo khẩu trang đi qua thiết bị phun thuốc khử trùng ở lối vào công ty tại Trùng Khánh sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh: CNS/Reuters.
Lên top