Sáng kiến Tủ đồ ăn miễn phí giúp người cần trong dịch bệnh COVID-19

Các con của Shelly Anderson gồm: Claire 7 tuổi, Caleb 11 tuổi và Emma 8 tuổi rất thích thú thực hiện ý tưởng "Tủ đồ ăn miễn phí". Ảnh: CNN
Các con của Shelly Anderson gồm: Claire 7 tuổi, Caleb 11 tuổi và Emma 8 tuổi rất thích thú thực hiện ý tưởng "Tủ đồ ăn miễn phí". Ảnh: CNN
Các con của Shelly Anderson gồm: Claire 7 tuổi, Caleb 11 tuổi và Emma 8 tuổi rất thích thú thực hiện ý tưởng "Tủ đồ ăn miễn phí". Ảnh: CNN
Lên top