Sáng kiến giúp tiếp cận hệ sao cách Trái đất hơn 38.624 tỉ km

Hình minh họa một ngôi sao thuộc hệ sao Alpha Centauri. Ảnh: AFP
Hình minh họa một ngôi sao thuộc hệ sao Alpha Centauri. Ảnh: AFP
Hình minh họa một ngôi sao thuộc hệ sao Alpha Centauri. Ảnh: AFP
Lên top