Sản xuất lọ đựng vaccine COVID-19: Không dễ, ít doanh nghiệp đủ trình độ

Việc sản xuất lọ đựng vaccine COVID-19 không dễ và không nhiều doanh nghiệp đủ trình độ tham gia. Ảnh: AFP
Việc sản xuất lọ đựng vaccine COVID-19 không dễ và không nhiều doanh nghiệp đủ trình độ tham gia. Ảnh: AFP
Việc sản xuất lọ đựng vaccine COVID-19 không dễ và không nhiều doanh nghiệp đủ trình độ tham gia. Ảnh: AFP
Lên top