Sân vận động trở thành nơi điều trị COVID-19

Sân  vận động ở Sao Paulo trở thành bệnh viện ngoài trời điều  COVID-19. Ảnh: AP
Sân vận động ở Sao Paulo trở thành bệnh viện ngoài trời điều COVID-19. Ảnh: AP
Sân vận động ở Sao Paulo trở thành bệnh viện ngoài trời điều COVID-19. Ảnh: AP
Lên top