Sẵn sàng cho lễ nhậm chức của Tổng thống Venezuela