Sản phụ nhiễm biến thể Delta ở Trung Quốc sinh ba thành công

Dù sinh non nhưng hiện các bé trong tình trạng ổn định. Ảnh chụp màn hình
Dù sinh non nhưng hiện các bé trong tình trạng ổn định. Ảnh chụp màn hình
Dù sinh non nhưng hiện các bé trong tình trạng ổn định. Ảnh chụp màn hình
Lên top