Sản phụ 19 tuổi sinh con trên sàn nhảy hộp đêm

Hộp đêm O'Club quyết định miễn phí trọn đời cho em bé sinh tại sàn nhảy của cơ sở này. Ảnh: CEN.
Hộp đêm O'Club quyết định miễn phí trọn đời cho em bé sinh tại sàn nhảy của cơ sở này. Ảnh: CEN.
Hộp đêm O'Club quyết định miễn phí trọn đời cho em bé sinh tại sàn nhảy của cơ sở này. Ảnh: CEN.
Lên top