Sân bay Trung Quốc thắt chặt kiểm soát COVID-19 với hành khách bay

Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên sân bay Phố Đông, Thượng Hải. Ảnh: AFP
Lên top