Sân bay ở Trung Quốc tự nhận là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020

Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu tuyên bố là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020. Ảnh: AFP.
Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu tuyên bố là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020. Ảnh: AFP.
Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu tuyên bố là sân bay bận rộn nhất thế giới năm 2020. Ảnh: AFP.
Lên top