Sân bay đầu tiên ở Mỹ triển khai chó đánh hơi tìm COVID-19

Chú chó ‘One Betta làm nhiệm vụ đánh hơi phát hiện COVID-19 ở sân bay quốc tế Miami, Mỹ. Ảnh: Florida International University
Chú chó ‘One Betta làm nhiệm vụ đánh hơi phát hiện COVID-19 ở sân bay quốc tế Miami, Mỹ. Ảnh: Florida International University
Chú chó ‘One Betta làm nhiệm vụ đánh hơi phát hiện COVID-19 ở sân bay quốc tế Miami, Mỹ. Ảnh: Florida International University
Lên top