Samoa có ca mắc đầu tiên, danh sách quốc gia không COVID-19 bị rút ngắn

Đảo quốc Samoa đã công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ảnh: AFP
Đảo quốc Samoa đã công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ảnh: AFP
Đảo quốc Samoa đã công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ảnh: AFP
Lên top