SADC mong chờ các nhà đầu tư Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm ''Ngày Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi'' ở Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
Tại lễ kỷ niệm ''Ngày Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi'' ở Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
Tại lễ kỷ niệm ''Ngày Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi'' ở Hà Nội. Ảnh: L.Q.V
Lên top