Sách trắng thương mại 36.000 chữ của Trung Quốc cáo buộc Mỹ "bá quyền kinh tế"

Hàng hoá Mỹ bán ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi vòng đánh thuế mới nhất có hiệu lực từ ngày 24.9. Ảnh: Getty Images
Hàng hoá Mỹ bán ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi vòng đánh thuế mới nhất có hiệu lực từ ngày 24.9. Ảnh: Getty Images
Hàng hoá Mỹ bán ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi vòng đánh thuế mới nhất có hiệu lực từ ngày 24.9. Ảnh: Getty Images
Lên top