Sa mạc ở Iran trở thành nơi nóng nhất trên Trái đất

Sa mạc Lut ở Iran là nơi nóng nhất trên Trái đất với nhiệt độ bề mặt lên tới 80,8 độ C. Ảnh: AFP
Sa mạc Lut ở Iran là nơi nóng nhất trên Trái đất với nhiệt độ bề mặt lên tới 80,8 độ C. Ảnh: AFP
Sa mạc Lut ở Iran là nơi nóng nhất trên Trái đất với nhiệt độ bề mặt lên tới 80,8 độ C. Ảnh: AFP
Lên top