Rút quân khỏi Syria, Mỹ không kích nhắm vào hầm chứa đạn của mình

Thiết bị quân sự bị bỏ lại tại căn cứ không quân Tabqa ở miền bắc Syria. Ảnh: AFP/Getty Images
Thiết bị quân sự bị bỏ lại tại căn cứ không quân Tabqa ở miền bắc Syria. Ảnh: AFP/Getty Images
Thiết bị quân sự bị bỏ lại tại căn cứ không quân Tabqa ở miền bắc Syria. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top