Rút khỏi Afghanistan: Mỹ thay đổi chiến lược can thiệp vào các nước?

Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 1.5.2021. Ảnh: AFP
Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 1.5.2021. Ảnh: AFP
Mỹ quyết định rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 1.5.2021. Ảnh: AFP
Lên top