Rùng mình lời khai của giáo sư Nga phân xác người tình

Giáo sư Oleg Sokolov và người tình Anastasia Yeshchenko. Ảnh: Telegraph.
Giáo sư Oleg Sokolov và người tình Anastasia Yeshchenko. Ảnh: Telegraph.
Giáo sư Oleg Sokolov và người tình Anastasia Yeshchenko. Ảnh: Telegraph.
Lên top