Rúng động vụ trộm mộ cổ đế vương Trung Quốc nghìn năm tuổi

Một góc khu mộ cổ đế vương Trung Quốc Tiền Lưu. Ảnh: Xinhua/CGTN
Một góc khu mộ cổ đế vương Trung Quốc Tiền Lưu. Ảnh: Xinhua/CGTN
Một góc khu mộ cổ đế vương Trung Quốc Tiền Lưu. Ảnh: Xinhua/CGTN
Lên top