Rùa trăm tuổi quý hiếm nghỉ ngơi sau khi dành trọn đời để duy trì nòi giống

Rùa Diego. Ảnh: ABC News.
Rùa Diego. Ảnh: ABC News.
Rùa Diego. Ảnh: ABC News.
Lên top