Rợn người với lễ hội hiến tế động vật lớn nhất hành tinh

Khoảng 3.000 đến 6.500 con trâu bị giết trong ngày đầu của lễ hội hiến tế động vật. Ảnh: AFP
Khoảng 3.000 đến 6.500 con trâu bị giết trong ngày đầu của lễ hội hiến tế động vật. Ảnh: AFP
Khoảng 3.000 đến 6.500 con trâu bị giết trong ngày đầu của lễ hội hiến tế động vật. Ảnh: AFP
Lên top