Rơi trực thăng ở New York, 3 Vệ binh Quốc gia Mỹ tử nạn

Ba lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Ảnh chụp màn hình Twitter
Ba lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Ảnh chụp màn hình Twitter
Ba lính Vệ binh Quốc gia Mỹ tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Ảnh chụp màn hình Twitter
Lên top