Rơi trực thăng Black Hawk ở Mỹ

Rơi trực thăng Black Hawk ở Mỹ hôm 27.8 khiến 5 quân nhân thương vong. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Rơi trực thăng Black Hawk ở Mỹ hôm 27.8 khiến 5 quân nhân thương vong. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Rơi trực thăng Black Hawk ở Mỹ hôm 27.8 khiến 5 quân nhân thương vong. Ảnh: Quân đội Mỹ.
Lên top