Rơi máy bay trực thăng, ít nhất 7 du khách thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Wikitrendingnews.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Wikitrendingnews.